RaDoSt 2019-2020

Jsme součástí školního poradenského střediska RaDoSt (rada dostupná studentům), jehož vedoucí je Mgr. Lenka Palánová (pracoviště Na Průhoně). Na pracovišti Střední zdravotnické školy se můžete obracet na:

Mgr. Hanu Plavjanikovou, výchovnou poradkyni
   konzultační hodiny: Středa 9.55-10:40
Mgr. Vladimíru Šlencovou, metodičku prevence
   konzultační hodina: Pondělí 11:40-12:20
Mgr. Miroslava Vančuru, kariérového poradce
   konzultační hodina: Pátek od 14:25

Konzultace v jiné dny jsou možné po dohodě. Kontaktovat nás můžete osobně nebo emailem, využít můžete také schránku důvěry v budově školy nebo její elektronickou podobu (schranka.duvery@szscv.cz).

Náplň práce výchovného poradce:
Náplň práce metodika prevence:
Náplň práce kariérového poradce:

Další informace o školním poradenském středisku RaDoSt najdete na www.esoz.cz