Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR, pod č. j.: MZDR 43657/2017- 5/ONP

Obsah kurzu:

Základy veřejného zdravotnictví, somatologie, mikrobiologie, epidemiologie a hygiena, specifika jednotlivých pracovišť, postupy a techniky při zajišťování zdravotní a ošetřovatelské péče, základní zdravotnická psychologie, etika a komunikace, odborná praxe.

Vstupní předpoklady:

Rozsah, ukončení a výstup kurzu:

Termíny zahájení kurzu:podzim / zima, jaro

Cena kurzu: 5 500,- Kč (zaměstnanci KZ, a.s.), 9 240,- Kč (ostatní účastníci)

Kontaktní osoby:

Přihláška ke stažení: docx, pdf.

První pomoc pro firmy

Nabídka komerčního kurzu první pomoci pro firmy a organizace. V rozsahu 2 vyučovacích hodin se účastníci seznámí v teoretické přípravě s kardiopulmonální resuscitací, polohováním zraněných, zástavou žilního a tepenného krvácení, základním ošetřením zlomenin a tepelných poranění. Pod vedením zkušených lektorek si v praktické části mohou vyzkoušet nepřímou srdeční masáž a jednotlivé způsoby zástavy krvácení. Po ukončení kurzu absolvent obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího kurzu.

Cena: 5 účastníků 480,- Kč/osobu (při větším počtu zájemců – cena dohodou)

Kontakt: Mgr. Eva Kosinová

První pomoc pro učitele

Cílem kurzu je další vzdělávání pedagogických pracovníků všech typů a stupňů škol v oblasti první pomoci. Cílem kurzu je získat nové vědomosti z oblasti první pomoci podle nejnovější poznatků v oboru (zejména seznámení s novinkami KPR 2015), dále prohloubit si a doplnit stávající dovednosti v poskytování první pomoci prostřednictvím prožitkových alternativních výukových metod.

Kdo se může přihlásit?: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, vychovatelé.

Čas: Hodinová dotace: 24 hodin, Realizace kurzu: 6 bloků – 4 hodiny/1 blok (odpolední výuka)

Cena: 10 účastníků – 2.000,- Kč/osobu, 15 účastníků – 1.450,- Kč/osobu

Kontakt: Mgr. Andrea Kurucová, andrea.kurucova@esoz.cz