Informace o škole

Střední zdravotnická škola byla v Chomutově založena v roce 1970. Je školou s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je od 1.7.2001 Ústecký kraj. Škola se nachází v blízkosti městského centra. Od 1.9.2012 je součástí sloučené školy Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická školy, Chomutov, příspěvková organizace.

SZŠ Chomutov připravuje pro výkon povolání střední zdravotnické pracovníky. Absolventi školy nacházejí uplatnění ve státních i nestátních zdravotnických a sociálních zařízeních Ústeckého kraje a dalších místech ČR. Škola má speciální odborné učebny pro výuku ošetřovatelství, lékařských odborných předmětů, přírodovědných předmětů, psychologie, jazyků a výpočetní techniky.Důležité události

Organizace školního roku 2020/2021

I. pololetí: 1.9.2020 - 28.1.2021
II. pololetí: 1.2.2021 - 30.6.2021

Školní prázdniny

podzimní: 29.10. - 30.10.2020
vánoční: 23.12. - 3.1.2021
pololetní: 29.1.2021
jarní: 8.2. - 14.2.2021
velikonoční: 1.4.2021
hlavní: 1.7. - 31.8.2021
Více ...


Proč být zdravotnickým asistentem

Střední zdravotnická škola v Chomutově nabízí kvalitní vzdělávání v oborech, o kterých naleznete bližší informace na našich webových stránkách www.szscv.cz v Nabídce vzdělávání... aneb články: Deník Chomutovska a Infolisty Krajské zdravotní.