Zdravotní hlediska pro přijímání uchazečů ke studiu

Na přihlášce ke studiu je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu  (§ 3 odstavce 5, zákona č. 561/2004 Sb., příloha č. 2 nařízení vlády č. 689/2004 Sb.).  K posouzení zdravotního stavu uchazeče se vyjádří  příslušný registrující praktický lékař.

Uvedené požadavky jsou orientačním vodítkem. Každé rozhodnutí musí být individualizované a přihlížet k osobnosti uchazeče a k charakteru a stupni závažnosti postižení.

Za nevhodná lze označit následující onemocnění a poruchy organismu: