booksNabízíme přehled potřebných učebnic pro zdrávku. Má sloužit k nahlédnutí do učiva pro budoucí žáky a jejich rodiče. Slouží také jako pomůcka pro naše současné žáky, aby věděli, co v dalším roce budou nebo nebudou potřebovat. Učebnice seženete v každém dobrém knihkupectví, případně můžete využít školní facebookovou burzu knih.


obor Zdravotnický asistent

1. ročník – doporučená literatura

Český jazyk a literatura:

Anglický jazyk:

Německý jazyk:

Občanská nauka:

Matematika:

Fyzika:

Chemie:

Psychologie a komunikace:

Somatologie a odborná terminologie:

Somatologie a odborná terminologie – latinský jazyk :

Ošetřovatelství:

obor Sociální činnost

1. ročník – doporučená literatura

Český jazyk a literatura:

Anglický jazyk:

Německý jazyk:

Občanská nauka:

Matematika:

Fyzika:

Chemie:

Psychologie a komunikace:

Somatologie:

Sociální politika:

Přímá péče a osobní asistence: